Slovníček pojmů:


Ve fotografickém světě se používá spousta výrazů, které většina lidí nezná, nebo neví co vlastně znamenají. Snad náš malý slovníček pomůže...

Zkratka z Automatic White Balance – znamená „automatické vyvážení bílé“. Jedná se o systém, který automaticky vyvažuje barevnost pořizovaného snímku tak, aby vypadal přirozeně.

Jinak také teplota chromatičnosti je číselný popis barevného spektra světla, obvykle vyjádřený v jednotkách teploty Kelvinech, od temné červené (1900 K) přes oranžovou, žlutou (cca. 3000 K), bílou (5500 K) až k modré (16 000 K). Lidské oči se na rozdíl do digitálních fotoaparátů teplotě barvy automaticky přizpůsobují - ty tak konají pouze v režimu AWB.

Brainstorming je skupinová technika zaměřená na generování co nejvíce nápadů na dané téma. Je založena na skupinovém výkonu. Nosnou myšlenkou je předpoklad, že lidé ve skupině, na základě podnětů ostatních, vymyslí více, než by vymysleli jednotlivě.

Poznávání měst, továren objektů, které vznikly lidskou činností a nejsou běžně dostupné. Ve většině případů je přístup často nelegální a bývá i nebezpečný.

Z hlediska fotografie jsou tyto místa velice zajímavé a vyhledávané.

Anglické slovo Workshop (v češtině dílna či pracovní seminář) znamená formu vzdělávací aktivity aby účastníci pomocí vlastních zkušeností a znalostí došli k výstupu, který je pro ně užitečný a využitelný v jejich další práci, praxi.